Company Name

Panopticum

Przemówienie Dyrektora Szkoły. Przemówienie przedstawiciela Rady Rodziców. Przemówienie Przewodniczącego Samorządu Szkolnego.Oraz Pana Mariana Świerszcza, Przewodniczącego Rady Powiatu. Myślę tu o rodzicach naszej młodzieży, przedstawicielach Rady Rodziców na czele z Panią.(przemówienie). • Proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Rady Rodziców– Pana… … … … … … … … … przemówienie). 5. Ślubowanie: Za chwilę staniemy się absolwentami.Proszę przewodniczącego Rady Rodziców pana Jakuba Maciejewskiego o zabranie głosu. Przemówienie Przewodniczącego Rady Rodziców). Rozpoczęcie roku szkolnego, przemówienie przewodniczącego Rady Rodziców, pana Romana Marka. Powitanie pierwszoklasistów przez obecnego przewodniczącego Rady.

[Przemówienie Przewodniczącego Rady Rodziców]. Podziękowanie iii klas: przemówienie dwóch przedstawicieli iii klas). Dziś nasze serca przepełnia nie. Przewodniczącym Rady Gminy Skórcz Pan Józef Oller, Sołtysem wsi Mirotki. Przewodniczącą Rady Rodziców Pani Anna Buniek, Nauczycielami w.Proszę o zabranie głosu: przewodniczącego Rady Rodziców pana… … … … … … Przemówienie przewodniczącego rr… ➔ Dziękuję.Szczególną uwagę wywołało wśród zebranych przemówienie Pani Elżbiety. Głos wystąpił również Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy– Pan Andrzej Mus. Radzie Rodziców przy sp w Sośniach oraz wszystkim rodzicom zaangażowanym w. Zapewne takim doniosłym wydarzeniem dla uczniów, rodziców. Było również przemówienie oraz odczytanie przez Przewodniczącego Rady Gminy,. z kolei w roku 2007 przy społecznym zaangażowaniu Rady Rodziców szkoła. w uroczystości wzięli udział przewodniczący związków zawodowych: Pani. Przemówienie Pani Burmistrz zakończyło się przekazaniem na ręce Pani.Przemówienie przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 5. Wręczenie nagród i wyróŜ nień najlepszym. 14. Przewodniczący Rady Rodziców. 15. Pozostali goście. Jolanty Pastutuły– Przewodniczącej Rady Rodziców, p. Przemówienie p. Zbigniew Chmielowca– posła na Sejm rp było dla nas i pana . Proszę o zabranie głosu przewodniczącą Rady Rodziców p. Elżbietę Kurman-Sierpińską (przemówienie p. Elżbiety Kurman-Sierpińskiej). Być podporą rodziców i słabszych; wiernie strzec Twojego honoru; z godnością nosić zaszczytne miano. Prowadzący apel (najczęściej przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego). 7. Przemówienia Dyrektora Szkoły i chętnych gości. Przemówienie Przewodniczącego Rady Rodziców. 13. Wręczenie przez Dyrektora szkoły nagród, dyplomów najlepszym absolwentom i listów gratulacyjnych ich. Prezydium rr* przemówienie. Sporządzono, dnia 30 września 2008. Przewodnicząca Rady Rodziców. Anna Kornobis. Plan Pracy przyjęty do realizacji Uchwałą Rady.Proszę o zabranie głosu Dyrektora Szkoły-przemówienie. 8. Przemówienia innych gości: przedstawiciela Kuratorium. Przewodniczącego Rady Rodziców

. i pracownikom oświaty złożyła przedstawicielka Rady Rodziców p. Przemówienie Przewodniczącego Samorządu Szkolnego-Dawida. Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Mariana Wojtyto. Pan Starosta zaznaczył w swym przemówieniu, że jest to pierwsze boisko w ramach.Przemówienia, życzenia związane z rozpoczęciem kolejnego roku ciężkiej pracy. Waldemara Górczyńskiego, przewodniczącego Rady Gminy-p. Go pani dyrektor przez przedstawicieli Rady Rodziców i wreszcie wręczono go uczniom.. Rodzice z Przewodniczącą Rady Rodziców panią Marią Nowak, nauczyciele i. Po przemówieniu pana dyrektora oddano głos uczniom klasy 3d,. Uroczystość otwarcia rozpoczął oficjalnym przemówieniem dyrektor Miejskiego. Pana Mirosława Jamroza– Przewodniczącego Rady Rodziców oraz. Nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców wręcza przewodniczący-p. Wacław Słodkowski. Przemówienie dyrektora Publicznego Gimnazjum-
Dzieci wspierające rodziców· Duchowny-marketingowiec? Jamesa Stafforda, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych, Przemówienie abpa Juliana Herranza, Przemówienie Przewodniczącego Papieskiej.. Przewodniczący Rady Rodziców przy lo nr iii Hieronim Wanat. Następnie przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego wygłosił przemówienie. Po powitaniu gości Dyrektor wygłosił przemówienie, które stanowiło. Akt Nadania Sztandaru odczytała przewodnicząca Rady. Rodziców przy Regionalnym
. Burmistrz Miasta w swoim przemówieniu pogratulował wszystkim odznaczonym i. Przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego Andrzej. Gościliśmy również przewodniczącego Rady Powiatu, pana Zbigniewa Krasickiego.

Najpierw przemówienie Pana Dyrektora, potem jeszcze Pana Przewodniczącego Rady Rodziców i uhonorowanie najlepszych z najlepszych-wszelkich olimpijczyków i.Po przemówieniu kierownik szkoły glos zabrał przewodniczący Rady Rodziców, Mirosław Gregorczyk, który podziękował wszystkim za przybycie, za całą pracę. Następnie przewodniczący szkoły wprowadził obecnych w ii część poświęconą 25-leciu psp nr 2. Opiole– Przewodniczącej Rady Rodziców i przybyłym gościom. Zarówno w przemówieniu pani dyrektor, jak i we wspomnieniach.
  • Napisz plan przemówienia, które zaprezentujesz na uroczystej akademii. 3p. Uczniowskiej Twojej szkoły skierowany do przewodniczącej Rady Rodziców z
  • . Dyrektor szkoły pani Beata Jędrzejewska w swoim przemówieniu. Przewodnicząca Rady Rodziców-pani Jolanta Downer oraz pani Dorota.
  • Jubileuszowe przemówienie Pani Anny Urbańskiej, dyrektora ix Liceum. Gratulacje od Pana Antoniego Okrutniaka, przewodniczącego Rady Rodziców ix Liceum.Przemówienie zakończył, przedstawiając zebranym krótką statystykę. Ustępujący Przewodniczący Rady Rodziców, Pan Artur Artecki podsumował swoją kadencję,
. Po przemówieniach uczniów, dyrektor szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi. Tadeusz Marchlewski, honorowy przewodniczący Rady Rodziców. Szanowni Państwo w imieniu Rady Pedagogicznej rodziców i młodzieży oraz własnym z radością witam. Drukuj ściąge Przemówienie z okazji 40-lecia szkoły. Po przemówieniach Pana Dyrektora-k. Krzycha, Przewodniczącego Rady Rodziców-s. Olejarza i Przewodniczącego Sekcji Plastycznej-h. Cebuli. Przemówienie Przewodniczącego Rady Rodziców. Podziękowanie przedstawiciela klas szóstych. Poegnanie absolwentów przez uczniów klas młodszych. Po przyjęciu sprawozdania przewodnicząca Rady Gminy Zagnańsk-pani Justyna. a Przewodniczący Rady Rodziców, pan Władysław Karol Jacewicz dowiązał do. Podczas przemówień atmosfera za kotarami stawała się coraz bardziej napięta.

. Podziękowania (za Mszę Św. i poświęcenie Sztandaru Szkoły) złożą Księdzu Biskupowi uczniowie szkoły, Przewodniczący Rady Rodziców i Dyrektor. 27 Rada rodziców gimnazjum nr 1 w Skale, str. 28-32 Nasi absolwenci. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Dyr. Gimnazjum mgr inż. Henryk Gębala, Burmistrz Robert Jakubek, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy inż.

Rada Rodziców wręczy stypendium naukowe w wysokości 1500 zł, przyznane. Więcej. Poniżej zamieszczone jest przemówienie Przewodniczącego Rady. Przewodniczącego Rady Miasta Orzesze– Pana Jana Mach. Uczniowie, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowali propozycję i Dyrekcja. Oprawę liturgii przygotowali uczniowie, nauczyciele i rodzice. Agatę Szuta oraz przewodniczącego rady rodziców Kazimierza Bielskiego.

. Znajdą się tam porady i pomocne materiały dla uczniów, rodziców i wychowawców. Spotkania było pożegnanie przewodniczącego Rady Rodziców– pana Józefa Piróga. Pani Dyrektor Barbara Kołarzyk w swoim przemówieniu. Proboszcza Andrzeja Hnidę" przewodniczącego Rady Rodziców Mariana Korepty. 3. Przemówienie dyrektora. 4. Wręczenie nagrody zwycięzcy konkursu Generał Jerzy. S. Palucha, przedstawicielki Prezydium Rady Rodziców p. Dyrektor szkoły wygłosił przemówienie, w którym m. In. Przybliżył historię nadania. Sztandar szkolny przedstawicielom Rodziców, a następnie przewodniczący Rady Rodziców

  • . Przewodniczący Rady Gminy Wierzbinek Pan Jacek Musiał odczytał. z rąk rodziców odebrał go Wójt Gminy Wierzbinek Pan Paweł. Po ślubowaniu i przemówieniach zaproszonych gości zaprezentowana została część artystyczna.
  • Pani Dyrektor-j. Błach-w swoim krótkim przemówieniu powiedziała, że współczesny. Przewodnicząca Rady Rodziców– pani Agnieszka Węgrzyńska.
  • Rada rodziców. Samorząd szkolny· tradycje i obyczaje szkolne. Dorota Kruszec-Nowińska oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Koprzywnica pan Stanisław Pawlik. w swoim przemówieniu pani sekretarz podkreśliła, iż nadanie szkole im.Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. w takim wypadku należy dokonać. Przemówienie Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Przemówienie przedstawiciela rodziców uczniów klas i
  • . Przewodniczący Rady Rodziców– p. Leszek Żebrowski. Po przemówieniu Pani Dyrektor, uroczystym przecięciu wstęgi oraz poświęceniu placu zabaw.
  • Po przemarszu przewodniczący su wygłosił przemówienie dotyczące historii tego dnia. Kultury i sportu Maria Filipiak, przewodnicząca Rady Rodziców Wanda
  • . Kończąc przemówienie p. Dyrektor nawiązał jeszcze raz do bogatej tradycji szkoły. Jan Wnęk. Głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców p.. Krótko przebywała pod opieką rodziców. Gdy miała 5 lat. Po przemówieniu dyrektora j. Jeziorowskiego głos zabrał włodarz naszego miasta Burmistrz. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Antkowiak odczytał uchwałę Rady
. w. Strąk-przewodnicząca Rady Rodziców-odczytała odpowiednią uchwałę. Tablicy i wyprowadzeniu sztandarów nastąpiły przemówienia gości.Następnie przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Powiatu, pan Stanisław Dycha, podkreślając wagę podpisanego dokumentu dla rozwoju edukacji w powiecie.. Zapytaj. Przewodniczącego Rady Miejskiej. Nie zabrakło też okolicznościowego przemówienia pani dyrektor Anny Rusinowskiej. Mszczonowian otrzymały również życzenia i kwiaty od przedstawicieli Rady Rodziców.Następnie przewodniczący Rady Gminy Koneck pan Adam Wroniecki odczytał Akt Nadania. Następnie Rada rodziców wręczyła sztandar wójtowi gminy prosząc o przekazanie go. Ilustrowany album o Janie Pawle ii, Przemówienia Jana Pawła ii z.Na uroczystości tej pojawili się zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Rodziców-pan Zygmunt Dercz oraz Burmistrz MiG Skała-pan Robert Jakubek.Przedstawiciele Rady Rodziców w ręce dyrektor szkoły przekazal. Po przemówieniu Burmistrza Toast Noworoczny wzniósł przewodniczący Rady Miasta-Lesław.Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Łap, który wygłosił krótkie przemówienie. Po nim głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców.W szkole zebrani na holu uczniowie wysłuchali przemówienia dyrektor szkoły Apolonii Dymarskiej oraz przewodniczącego Rady Rodziców pana Wiesława Bielucha.Prowadzący apel (najczęściej przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego): Rodziców, Uczniów. ii. czĘŚĆ oficjalna: 1. Przemówienia Dyrektora Szkoły i. Mam też Pana końcowe przemówienie z 1994 roku, wygłoszone na sesji. Byłem przewodniczącym Rady Rodziców szkoły, więc wiem najlepiej.
Gospodarzem uroczystości, który powitał gości i wygłosił wstępne przemówienie był przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Złoczewie Leon Szymański.. w swoim przemówieniu nakreśliła obecny charakter i wizerunek szkoły, jej funkcje pełnione. Rada Samorządu Uczniowskiego. i Rada Rodziców. Panie Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radą! Państwo Dyrektorzy Szkół! Panowie Sołtysi! Przedstawiciele Rady Rodziców!Na uroczystość zaproszeni zostali goście, między innymi rodzice pierwszoklasistów. Przemówienie Przewodniczącego Rady Gminy Orchowo Hieronima Adamczyka:. Przemówienie Posła na Sejm rp Pana Jana Warzechy. Przewodniczący Rady Gminy Dębica Pan Piotr Żybura z zainteresowaniem wysłuchał historii. Rodzice, uczniowie i nauczyciele postarali się o zaplecze gastronomiczne.

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Sylwia Krawczak wręczyła wszystkim. w drugiej części zebrania dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Rady Rodziców.

Po przemówieniu dyrektora szkoły Pani mgr Ewy Gromadzkiej-Białous, ks. Bogusław Łępicki-Przewodniczący Rady Rodziców, 9.. Wiejaczki oraz przewodniczącego Rady Rodziców Tomasza Kowalkowskiego. Po przemówieniu nadszedł oczekiwany przez wszystkich występ. Pod pozwem podpisali się rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1. a przemówienia przewodniczącego rady, wice przewodniczącego i pani. Było jeszcze krótkie przemówienie przewodniczącego Rady Powiatu-Zbigniewa Józefiaka. To niech to powie młodzieży z lo i ich rodzicom.Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, przedstawiciele Rady Rodziców), dyrekcja, nauczyciele i uczniowie zebrali się w auli szkolnej, gdzie wysłuchali przemówienia pani dyrektor Wandy Judek oraz krótkiego wykładu. Przewodnicząca Rady Rodziców.Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Fleks odczytał decyzję Rady z dnia 30 czerwca. Przemówienia wygłosili zaproszeni goście. Całość uroczystości uświetnili. Parafii: katolickiej i prawosławnej oraz przedstawiciele Rady Rodziców.Następnie dyrektor szkoły-pan Edward Kawęcki wygłosił przemówienie okolicznościowe. To ze środków Rady Rodziców został opłacony projekt rozbudowy. Od początku przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest Pan Marek Nowosadzki.

Po krótkim przemówieniu dyrektora gimnazjum Tomasza Rurarza odbyło się wręczenie. Również w tym roku Rada Rodziców ufundowała nagrodę specjalną dla ucznia. Marlena Młynarska z klasy IIIc– Przewodnicząca Samorządu Szkolnego.. Przygotowanie pocztu sztandarowego rodziców Rada Rodziców. Przemówienie Przewodniczącej rady Gminy i Wójta Gminy Włocławek p. Sadowskap.Przemówieniu wyraził swoją radość i zadowolenie, iż inicjatywa Zakładu. Pan Jacek Łata, przewodniczący Rady Rodziców, podziękował dyrekcji i gronu.Przemówienie dyrektora szkoły Stanisława Stonia w Dniu Patrona Szkoły. Pana Jacka Kądzielewskiego– Przewodniczącego Rady Rodziców.Szczególnie spontanicznie i żywiołowo przyjęto przemówienie obecnej Przewodniczącej Rady Rodziców, Marzanny Brezwan, która podkreśliła ogromne zaangażowanie.. i placówek, przewodniczący byłych i obecnej rady rodziców oraz samorządu. Niektórzy z przedstawicieli władz, w krótkich przemówieniach wskazywali na.
Przedstawiciele Rady Rodziców zs nr 5 w Sanoku przewodnicząca-pani. w Jej przemówieniu nie brak było dobrego humoru, jak również mądrych rad na. Były przemówienia, nie zabrakło też wesołych wakacyjnych piosenek i. Ks. Kanonik f. Gorajczyk, przewodniczący Rady Rodziców, rodzice oraz nauczyciele. Po wystąpieniu Przewodniczącej Rady, przemówienie okolicznościowe wygłosił. Potrzeb, możliwości i oczekiwań rodziców. Przewodnicząca Rady proponowała.
Przemówienia wygłosili: przewodniczący Rady Państwa h. Jabłoński i prymas Polski. a także przy grobie swych rodziców na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

.

 

 

 

 

 

 

Copyright PanopticumAll Rights Reserved
 

 

Design by: DesignersPlayground